Viac peňazí pre rodiny pestovateľov kakaa
Viac peňazí pre rodiny pestovateľov kakaa
Breaks for good logo

Zistite, ako vaša pauza pomáha

cocoa pods and people

Viac peňazí pre rodiny pestovateľov kakaa

Našim farmárom vyplácame odmeny priamo do rúk. Odmeňujeme ich, aj celé komunity za dobré praktiky.

Discover how your KitKat break is aiding change

hands holding a small tree

Viac vysadených stromov

Školíme pestovateľov kakaa, aby svoje stromy prerezávali a tiež vysádzali širšiu škálu domorodých druhov. Šťastnejšie rastliny, zdravšia planéta.

Pomáhame deťom do škôl

Pomáhame deťom do škôl

Pomáhame rodinám pestovateľov kakaa posielať svoje deti do školy a zabezpečovať, aby sa učili a rozvíjali, čím predchádzame riziku detskej práce.

sustainable cocoa

Viac trvalo udržateľne pestovaného kakaa

Komunity pestovateľov kakaa finančne motivujeme k zavádzaniu správnych postupov a odmeny im vyplácame priamo do rúk.

žena opírající se o strom

Viac príležitostí pre ženy

Pomáhame ženám získať väčšiu kontrolu nad ich rodinnými financiami. Tým sa snažíme znížiť nerovnosť medzi mužmi a ženami na Pobreží Slonoviny.

žena s mobilem na kakaové plantáži
pracující farmář
muž stojící vedle stromu
smějící se žena