breaks for good logo

Zistite, ako vaša pauza pomáha

cocoa pods and people

Have a Break for Good

Aby boli vaše obľúbené KitKat® ešte lepšie, vydali sme sa za cieľom viac podporiť pestovateľov kakaa a ich rodiny. O tom je náš program akcelerácie príjmov.

Tento program sa vyznačuje inovatívnym, na rodinu orientovaným prístupom, ktorého cieľom je vyrovnať rozdiely v príjmoch a zlepšiť život farmárom pestujúcim kakao v našom dodávateľskom reťazci.

Discover how your KitKat break is aiding change

Pomáhame deťom do škôl

Pomáhame deťom do škôl

Pomáhame rodinám pestovateľov kakaa posielať svoje deti do školy a zabezpečovať, aby sa učili a rozvíjali, čím predchádzame riziku detskej práce.

sustainable cocoa

Viac trvalo udržateľne pestovaného kakaa

Komunity pestovateľov kakaa finančne motivujeme k zavádzaniu správnych postupov a odmeny im vyplácame priamo do rúk.

hands holding a small tree

Viac vysadených stromov

Školíme pestovateľov kakaa, aby svoje stromy prerezávali a tiež vysádzali širšiu škálu domorodých druhov. Šťastnejšie rastliny, zdravšia planéta.

money card image

Viac peňazí pre rodiny pestovateľov kakaa

Pomáhame rodinám pestovateľov kakaa tým, že ich odmeňujeme za to, že posielajú svoje deti do školy a zavádzajú správne postupy v poľnohospodárstve.

žena opírající se o strom

Více příležitostí pro ženy

Pomáhame ženám získať viac kontroly nad rodinnými financiami. Vďaka tomuto sa zasadzujeme o znižovanie nerovnosti medzi mužmi a ženami v Pobreží Slonoviny.

žena s mobilem na kakaové plantáži
pracující farmář
muž stojící vedle stromu
smějící se žena