Breaks for good logo

Zistite, ako vaša pauza pomáha

cocoa banner desktop

Viac vysadených stromov

Školíme pestovateľov kakaa, aby svoje stromy prerezávali a tiež vysádzali širšiu škálu domorodých druhov. Šťastnejšie rastliny, zdravšia planéta.

Discover how your KitKat break is aiding change

Pomáhame deťom do škôl

Pomáhame deťom do škôl

Pomáhame rodinám pestovateľov kakaa posielať svoje deti do školy a zabezpečovať, aby sa učili a rozvíjali, čím predchádzame riziku detskej práce.

money card image

Viac peňazí pre rodiny pestovateľov kakaa

Pomáhame rodinám pestovateľov kakaa tým, že ich odmeňujeme za to, že posielajú svoje deti do školy a zavádzajú správne postupy v poľnohospodárstve.

sustainable cocoa

Viac trvalo udržateľne pestovaného kakaa

Komunity pestovateľov kakaa finančne motivujeme k zavádzaniu správnych postupov a odmeny im vyplácame priamo do rúk.

žena opírající se o strom

Viac príležitostí pre ženy

Pomáhame ženám získať väčšiu kontrolu nad ich rodinnými financiami. Tým sa snažíme znížiť nerovnosť medzi mužmi a ženami na Pobreží Slonoviny.

žena s mobilem na kakaové plantáži
pracující farmář
muž stojící vedle stromu
smějící se žena